top of page

Resultater

Kennelen har mange flinke aktive ekvipasjer vi er stolte av å kunne vise ute i sporten, i tjeneste og i andre prøver/utdannings områder. 

Vi prøver så godt vi kan å oppdatere våre ekvipasjer og dens enkelte hunds meritt og oppnåelser.

Bilder og oppdateringer bes sendes til k_nyhagen91@hotmail.com

40103510_10156513726501411_7800216520038

Sesong 2023

The Challenge:
Ariens Fidler og Terje ØStlie. 6.plass. 
Ariens Defender og Kamilla Nyhagen 21.plass og beste lag. 


​Norske Redningshunder.NRH:
Ariens Defender funn av 11.år gammel gutt på Fokstua, august. 


Norsk Brukshundforbund.NBF: 
Ariens Gnist klasse vinner kl.C rundering og opprykk til kl.B. 

Spårmarkens Hexie klassevinner kl.C spor og opprykk til kl.B. 

Rally lydighet:
Ariens Essy: klasse 3 vinner. 

Lydighet:
Klasse 1. Vinner og 1.premie Ariens Gnist. 
Klasse 2. 3.premie Ariens Gnist
Klasse 1. 2.premie Spårmarkens Hexie.


RIK-Program:
Ariens Gnist: tittel BH-VT
Spårmakens Hexie: tittel BH-VT
Ariens Essy: IBGH 3Bestemannspriser:
Ariens Defender beste lag The Challenge. 


                   

325737548_1224218111860952_1522460149441782995_n.jpg

Sesong 2022

The Challenge: 
3.plass: Kamilla og Ariens Defender.
4.plass: Terje og Ariens Fidler. 

​Norske Redningshunder.NRH:
Godkjent ettersøkning sommer Kamilla og Ariens Defender. ​

Norsk Brukshundforbund.NBF: 
Klasse D spor: Kamilla og Ariens Gnist. 1.plass med opprykk.                       
                          Kamilla og Spårmarkens Hexie. 2.plass med opprykk.
Klass C spor: Nina og Ariens Faiska 2.plass og opprykk til klasse B.
Klasse A spor: Kamilla og Ariens Defender godkjent program. *
Klasse A rundering: Kamilla og Ariens Defender 3.plass.
Klasse C rundering: Nina og Ariens Faiska. 1.plass. 

Rally lydighet:
Klasse 1: 

Lydighet:
Klasse 2: Ellinor og Ariens Essyabi 1.premie 2x1.premie. 

Testing: 
MH Sverige: Ariens Gnist, Ariens Gregers og Spårmarkens Hexie.
FA Østlie: Ariens Gnist, Ariens Gregers og Spårmarkens Hexie.

Bestemannspriser: 
Beste tapt apport: Terje og Ariens Fidler.
                   

Sesong 2021

The Challenge:
5.plass Terje og Fidler
18.plass: Kamilla og Defender.

21.plass Tor og Ariens Elvis.

 ​Norske Redningshunder:
Godkjent ettersøkning sommer: Sarah og Ariens Echo.
Godkjent ettersøkning sommer Unni og Ariens Etta. 
Re.godkjent ettersøkning Kjell Tore og Ariens Dexter. 
Godkjent B.ukas arbeid Kamilla og Ariens Defender. 


 ​Norsk Brukshundforbund:     
Klasse B spor: Tor og Ariens Elvis 2x1.plass.
                          Kamilla og Ariens Defender  2x1.plass og opprykk. 
Klasse B Rundering: Kamilla og Ariens Defender 1.plass og opprykk. 
Klasse C.spor: Nina og Ariens Faiska. 1.plass
               

Rally lydighet:

Klasse 1: Ellinor og Ariens Essaby 3x1.premie. 

Testing:  
FA Østlie F-kulleta. Ariens Fidler, Faiska, Fancy, Frekk, Floyd og Fido. 


Bestemannspriser:                  
Beste Tapt apport: Terje og Ariens Fidler.  

Sesong 2020

The Challenge:
5.plss Terje og Ariens Fidler.
15.plass Oddveig og Ariens Bass
20.plass Kamilla og Ariens Defender
46.plass Hans Jørgen og Ariens Etta. 


Norske Redningshunder: ​
Godkejnt B.ukas arbeid Sarah og Ariens Echo. 


Norsk Brukshundforbund:   
Klasse B spor: Kamilla og Ariens Defender 1.plass. 
Klasse D.spor: Nina og Ariens Faiska. 1.plass og opprykk. 

                   
Rally lydighet:
Klasse 1: Ellinor og Ariens Essyabi 1.plass. 

Testing:  
K-test: Ariens Faiska. 


Bestemannspriser:    
Bete tapt apport: Terje og Ariens Fidler.   

Gnist.jpg

Sesong 2019

The Challenge: 
5.plass Oddveig og Ariens Bass
15.plass Kamilla Nyhagen og Ariens Defender.


 ​Norske Redningshunder: ​

Norsk Brukshundforbund: 
Klasse D Rundering: Tor og Ariens Elvis. 1.plass og opprykk. 
Klasse C spor: Tor og Ariens Elvis 1.plass og opprykk.    
                          Kamilla og Ariens Defender 1.plass og opprykk. 
Klasse C Rundering: Kamilla og Ariens Defender 1.plass og opprykk. 

Klass A spor: Oddveig og Ariens Bass.
Klasse A rundering: Oddveig og Ariens Bass
                 
Rally lydighet:

Testing:  
K-test Ariens Essyabi (Essy)


Bestemannspriser:      

186496838_10159213709006411_503814423593892247_n.jpg

Sesong 2018

The Challenge: 
4.plass Oddveig og Ariens Bass. 
17.plass Toril og Ariens Bono
22.plass Kamilla og Ariens Defender


​Norske Redningshunder:


Norsk Brukshundforbund: 
Klass A spor: Oddveig og Ariens Bass.

Klasse A rundering: Oddveig og Ariens Bass
Klasse D Rundering: Kamilla og Ariens Defender. 1.plass og oppryk
k. 

Lydighet:


Testing: 
K-test: Ariens Elvis. 
MH: Ariens Defender og Ariens Dexter. 

Bestemannspriser: 
3.plass Beste lag felt og lydighet The Challenge. Bass, Bono og Defender. 

3.plass Beste lag. Bass, Bono og Defender
                   

18157773_10155145218351411_2165643035320916744_n.jpg

Sesong 2017

The Challenge: 
2.plass Terje og Ariens Bono. 
7.plass Oddveig og Ariens Bass
16.plass Kamilla og Hardeggkampens Cash (Ariens BassxAriens Yra)
25.plass Vidar og Ariens Yatzy.


​Norske Redningshunder:


Norsk Brukshundforbund: 
Klass A spor: Oddveig og Ariens Bass.

Klasse A rundering: Oddveig og Ariens Bass'


Tjenestehund:
Re-godkjent lavinehund Forsvaret: Kamilla og Ariens Birka. 

Lydighet:


Testing: 
FA Østlie: D-kullet. Ariens Defender, Deejay, Django, Demi og Dexter. 


Bestemannspriser The Challenge: 

3.plass beste lag Bass, Bono og Yatzy. 

3.plass beste felt og lydighet Bass, Bono og Yatzy.


                   

Birka.jpg

Sesong 2016

The Challenge: 
1.plass Oddveig og Ariens Bass
3.plass Vidar og Ariens Yatzy
6.plass Terje og Ariens Bono
14.plass Kamilla og Ariens Birka.


​Norske Redningshunder:


Norsk Brukshundforbund: 
NM Spor: 3.plass Oddveig og Ariens Bass.
Klass A spor: Oddveig og Ariens Bass.

Klasse A rundering: Oddveig og Ariens Bass

Tjenestehund: 

Re-godkjent patruljehund 1 Forsvaret: Kamilla og Ariens Birka. r

Lydighet:
Klasse 2: Kristen og Ariens Bixie. 10.plass. 

Testing: 


Bestemannspriser The Challenge. 
Beste spor: Oddveig og Ariens Bass. 
1.plass Beste lag for tredje pr på rad. Bass, Bono, Birka og Yatzy. Pokal til odel og eie. 
2.plass beste lag felt og lydighet. Bass, Bono, Birka og Yatzy

                   

2016Pallen.jpg

Sesong 2015

The Challenge: 
1.plass Oddveig og Ariens Bass
2.plass Terje og Ariens Bono
5.plass Vidar og Ariens Yatzy.
12.plass Kamilla og Ariens Birka.


​Norske Redningshunder:


Norsk Brukshundforbund: 
Klass A spor: Oddveig og Ariens Bass.
                        Gunnhild og Ariens Y-Cross. 
Klasse A rundering: Oddveig og Arien
s Bass

Tjenestehund: 
Godkjent lavinehund Forsvaret: Kamilla og Ariens Birka. 


Lydighet:
Klasse 1: Kristen og Ariens Bixie. 9.plass

Testing: 


Bestemannspriser The Challenge. 
Beste spor: Oddveig og Ariens Bass. 
Beste Rundering: Kamilla og Ariens Birka. 
Beste felt 30x30: Terje og Ariens Bono. 
Beste felt 50x50: Oddveig og Ariens Bass.

1.plass Beste lag for tredje pr på rad. Bass, Bono, Birka og Yatzy. 
2.plass beste lag felt og lydighet. Bass, Bono, Birka og Yatzy

                   

Pallen 2015.jpg

Sesong 2014

The Challenge: 


​Norske Redningshunder.NRH:


Norsk Brukshundforbund.NBF: 
Klasse A spor: Oddveig og Ariens Bass 2.plass.
                         Kamilla og Ariens Xie 5.plass.. 
                          Kamilla og Ariens Birka. 
                         Gunnhild og Ariens Y-Cross.
Klasse B spor: Kamilla og Ariens Birka. 1.plass og opprykk. 

Klasse A Rundering: Oddveig og Ariens Bass. 1.plass.

Tjenestehund: 
Godkjent patruljehund 1 Forsvaret: Kamilla og Ariens Birka. 
Godkjent runderings og felthund Forsvaret: Kamilla og Ariens Birka. 


Lydighet:
Klasse 1: Kristen og Bixie 8.plass. 

Testing: 


Bestemannspriser: 
Beste felt 30X30: Vidar og Ariens Yatzy. 
Beste lag Kennel Ariens. 

                   

Screenshot_20161217-215844 - Kopi.jpg

Sesong 2013

The Challenge: 
4.plass: Kamilla og Ariens Xie

2.plass Oddveig og H.K Argo (Ariens Xie/Atenagårdens Digron). 

​Norske Redningshunder.NRH:


Norsk Brukshundforbund.NBF: 
Klasse A spor: Kamilla og Ariens Xie
                          Gunnhild og Ariens Y-Cross.
Klasse B spor: Oddveig og Ariens Bass 1.plass og opprykk. 
                          Kamilla og Arien
s Xie 1.plass og opprykk. 
Klasse C spor: Oddveig og Ariens Bass 1.plass og opprykk.
                           Kamilla og Ariens Birka. 1.plass og opprykk. 
Klasse D spor: Kamilla og Ariens Birka. 1.plass opprykk. 
Klasse A rundering: Kamilla og Ariens Xie. 
Klasse B Rundering: Oddveig og Ariens Bass 1.plass og opprykk. 
                                     Kamilla og Ariens Xie. 1.plass og opprykk

Klasse C rundering: Kamilla og Ariens Birka. 

Lydighet:
Klasse 1: Kristen og Ariens Bixie 2.plass. 

Testing: 

Bestemannspriser: 

                   

The Challeng 2013.jpg

Sesong 2012

The Challenge: 


​Norske Redningshunder.NRH:


Norsk Brukshundforbund.NBF: 
NM Spor: 3.plass Gunnhild og Ariens Y-Cross. 
Klasse A spor: Gunnhild og Ariens Y-Cross. 
Klasse C spor: Kamilla og Ariens Xie. 1.plass. 


Rally lydighet:


Lydighet:
Klasse 1: 1.plass Kamilla og Ariens Xie
                 14.plass Kamilla og Ariens Xie. 


Utstilling: 

Ariens Y-cross: G.BK.


Testing: 
MH Ariens Bass og Ariens Birka. 

Bestemannspriser: 
Beste rundering: Vidar og Ariens Yatzy
                   

NM 2012.jpg

Sesong 2011

The Challenge: 


​Norske Redningshunder.NRH:


Norsk Brukshundforbund.NBF: 

Lydighet:


Testing: 


Bestemannspriser: 

                   

Sesong 2010

The Challenge: 


​Norske Redningshunder.NRH:


Norsk Brukshundforbund.NBF: 

Lydighet:


Testing: 
FA: Ariens Yra. 

Bestemannspriser: 

                   

Sesong 2009


​Norske Redningshunder.NRH:


Norsk Brukshundforbund.NBF: 

Lydighet:
Klasse 3: Ariens Winita. 3.plass. 

Agility: 

Klasse H2S: Ariens Winita. 26.plass
Klasse S2: Ariens Winita. 19.plass. 


Testing: 
K-test: Ariens Y-Cross. 

                   

Sesong 2008


​Norske Redningshunder.NRH:


Norsk Brukshundforbund.NBF: 

Lydighet:
Klasse 3: Ariens Xtra. 5.plass. 
                 Ariens Winita. 9.plass og 13.plass. 


Agility:

Klasse H2S: Ariens Winita. 12.plass
Klasse S2: Ariens Winita. 15.plass


Testing: 


                   

Sesong 2007


​Norske Redningshunder.NRH:


Norsk Brukshundforbund.NBF: 

Lydighet:

Utstilling: 

Ariens Xtra: 3.AK

Testing: 
                   

Sesong 2006
​Norske Redningshunder.NRH:


Norsk Brukshundforbund.NBF: 

Lydighet:

Utstilling: 

Ariens Xtra: 3.UK.

Testing: 


                   

bottom of page